Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling torsdag den 20.10.2022 kl. 19.00 i Borgerhuset lokale nr. 3.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget samt fastsættelse af basisudgifter.
  1. Bestyrelsen foreslår flg. pakkepriser:
   • Grundpakke 270 kr. pr. måned
   • Mellempakke/Bland selv 470 kr. pr. måned
   • Fuldpakke/Bland selv 620 kr. pr. måned
   • Medlemskab uden pakke 60 kr. pr. måned.
 6. Valg til bestyrelsen.
  6.1. Kasserer – Bruno Bom modtager ikke genvalg
  6.2. 1 bestyrelsesmedlem – René Jensen modtager genvalg
  6.3. 2 bestyrelsessuppleanter – Benny Petersen og Poul Erik Pedersen modtager genvalg
  6.4. 1 revisor – Jan Madsen modtager genvalg
  6.5. 1 revisorsuppleant Jakob Krüth modtager genvalg
 7. Eventuelt.
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Denne hjemmeside anvender cookies!