Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling tirsdag den 31.10.2023 kl. 19.00

i Dianalund Borgerhus lokale nr. 3.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget samt fastsættelse af basisudgifter.
 6. Valg til bestyrelsen.
  6.1. Formand – Bent Frederiksen
  6.2. 2 bestyrelsesmedlemmer – Carl Christian Jensen og Benny Petersen
  6.3. 2 bestyrelsessuppleanter – Kim Møller og Poul Erik Pedersen
  6.4. 1 revisor – Flemming Greve
  6.5. 1 revisorsuppleant Jakob Krüth
 7. Eventuelt.
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24.10.2023.

Denne hjemmeside anvender cookies!